PRIJAVA ŠTETE OD NEVREMENA; UPUTE MJEŠTANIMA ZA PRIJAVU NASTALIH ŠTETA

PRIJAVA ŠTETE OD NEVREMENA; UPUTE MJEŠTANIMA ZA PRIJAVU NASTALIH ŠTETA

Obavještavaju se mještani Općine Bibinje kako će prijave štete uslijediti nakon proglašenja elementarne nepogode. Elementarnu nepogodu proglašava župan ili Vlada Republike Hrvatske, prema vlastitoj prosudbi i/ili na prijedlog ministra unutarnjih poslova na području dviju ili više županija ili na cijelom području Republike Hrvatske.

Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca uslijedit će nakon proglašenja elementarne nepogode na području Zadarske županije. Obrasci i sve potrebne informacije bit će dostupne na službenoj stranici Općine Bibinje bibinje.hr. Obrazac će se moći preuzeti osobno i u prostorijama Općine.

Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda,  8 dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu stoga Vas molimo za strpljenje.

Mole se mještani da obrascu obavezno prilože i fotografije nastale štete. Za krupni otpad koji je nastao uslijed poplava i nevremena na području Općine Bibinje bit će organizirano prikupljanje putem velikih kontejnera.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

BRUNO BUGARIJA

 

OVDJE PREUZMITE OBRAZAC!

UPUTE ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

UPUTE ZA PRAVNE OSOBE

Pravne osobe za procjenu šteta moraju formirati stručno povjerenstvo. prijedlog za imenovanje predsjednika i članova (broj nije ograničen) dostaviti županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje donosi rješenje o imenovanju.

Šteta se procjenjuje i prijavljuje na području na kojem se dogodila.

Šteta se prijavljuje u roku od 8 dana od dana proglašenja.

Štete na imovini pravne osobe prijavljuju na obrascu en-p. prijavu štete potpisuje predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe i odgovorna osoba.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu

Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine

Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete

Kopiju registracije tvrtke

Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema metodologiji za procjenu šteta („narodne novine“ 96/98).

 

Obavijest mještanima Načelnik
Službeni glasnik