POZIV NA 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI SRIJEDU, DANA 17. PROSINCA 2021. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 17:00 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u petak, dana 17. prosinca 2021. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 17:00 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu
 3. Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021 godinu
 4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša Općine Bibinje u 2021. godini
 5. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu
 6. Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2021. godini
 7. Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2021. godinu
 8. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2021. godinu
 9. Prijedlog Proračun Općine Bibinje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu
 11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 13. Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2022. godinu
 14. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 15. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 16. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2022. godinu
 17. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2022.
 18. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Bibinje u jaslicama izvan područja Općine Bibinje
 19. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. godinu
 20. Smjernice i godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 21. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Bibinje za 2022. godinu.
 22. Odluka o proglašenju pješačke zone na Trgu Sri Sela

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

Službeni glasnik