ODLUKA o davanju suglasnosti za otvaranje novog žiro računa Dječjem vrtiću „Leptirići“ Bibinje

Na  temelju članka 50. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21) , te članka 47. Statuta Općine Bibinje  ( Službeni glasnik Općine Bibinje br. 01/21) općinski načelnik  Općine Bibinje dana  01. ožujka , 2022. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za otvaranje novog žiro računa  Dječjem vrtiću „Leptirići“ Bibinje

I

 Općina Bibinje daje suglasnost Dječjem vrtiću „Leptirići“ Bibinje , OIB:03436201427   za otvaranje novog žiro računa u Erste banci .

II

Ova Odluka donosi se radi blokade postojećeg računa  ( koji će biti zatvoren)  u  Sberbanci ,  zbog izvanrednih okolnosti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, o objavit će se na službenoj stranici Općine Bibinje.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Šime Sekula

Klasa: 601-01/22-01/01

Ur.br:2198/02-01-22-17

Službeni glasnik