OBAVIJEST O SUZBIJANJU ŠTETNIH GLODAVACA

OBAVIJEST O ZATVARANJU DIJELA ULICE TALINE ZBOG PROSLAVE DANA VELIKE GOSPE I FEŠTE SV. ROKA

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vaše Općine.

                                

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Ako primijetite štetne glodavce ili njihove tragove, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/344 – 000 radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka:

 1. Surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
 2. Iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
 3. Onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce
 4. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVITI ĆE SE:

OD 21.10. DO 24.10.2019. GODINE OD 08 DO 15 SATI.

Deratizacija će se provoditi antikoagulantnim rodenticidima II generacije, a.t. bromadiolon.

U slučaju kiše akcija će se nastaviti idućeg dana.

Operativni plan provođenja akcije deratizacije 2019. za Općinu Bibinje

U Općini Bibinje djelatnici društva Ciklon d.o.o. Zadar, Put Murvice 14, provest će obvezatnu sustavnu preventivnu deratizaciju. Akcija će započeti 21. listopada, a završit će 24. listopada 2019.
Opis mjera

 • Provesti će se deratizacija stambenih objekata, dvorišta i deratizacija javnih
  površina.
 • Provedbu deratizacije dužni su osigurati trgovačka društva, poduzeća i druge
  pravne osobe i provoditi je u vrijeme provođenja obvezatnih preventivnih
  mjera. Troškove ovih mjera snose vlasnici prostora.
 • Vrijeme izvršenja usluge
  Početak akcije 21.10.2019. u vremenu od 08 – 15 h
 • Postavljanje meka provodit će se prema uputama i pod strogim nadzorom odgovorne osobe tvrtke, a isto će provoditi zdravstveni tehničari, djelatnici tvrtke.
 • O provedbi akcije biti će obaviješten ZZJZ zadarske županije i županijski sanitarni inspektori.
 • Deratizacija će se provoditi izlaganjem rodenticida s djelatnom tvari II generacije antikoagulanata, koji su propisno registrirani i dopušteni za primjenu u RH rješenjem Ministarstva zdravlja.
Službeni glasnik