VAŽNO! UKLJUČITE SE U JAVNU RASPRAVU PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

OBAVIJEST O ZATVARANJU DIJELA ULICE TALINE ZBOG PROSLAVE DANA VELIKE GOSPE I FEŠTE SV. ROKA

Danas (27. Svibnja) u 13 sati, kako je i najavljeno  22. travnja 2020. godine provest će se javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje, koje će se održati putem livestream servisa odnosno Google Meet aplikacije koja je potpuno besplatna i dostupna svima s pristupom internetu. Da biste se pridružili javnom izlaganju,  u 13 sati kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/ics-kxhs-wiy

Za sve one koji se javnom izlaganju priključuju putem internetskih preglednika nije potrebno preuzimati nikakve dodatne aplikacije, dok za sve one koji se priključuju putem svojih mobilnih uređaja, preporučujemo da preuzmu na svoje telefone besplatnu aplikaciju Google Meet. Ovakav način javnog izlaganja omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja. 

U nastavku možete pogledati i preuzeti karte Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bibinje. Napominjemo kako je uvid počeo 29. travnja 2020. godine i traje do 28. svibnja 2020. godine, te da su svi zainteresirani mogli izvršiti javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.


1. Namjena i korištenje PP 2020

2.1. Infrastrukturni sustavi PP 2020

2.2. Infrastrukturni sustavi PP 2020

3.1. korištenje i zaštita PP 2020

4.1.GP Bibinje PP 2020

4.2.GP Bibinje PP 2020

EVIDENCIJA O IZRADI PLANA NPP 04 2020

IiD PPUO Bibinje SAZETAK ZA JAVNOST PP 04 2020

NACRT ODLUKE I ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PP 04 2020

OBRAZLOŽENJE IiD PPUO PP 04 2020

ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PRIKAZ IZMJENA PP 04 2020


Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje, dana 22. travnja 2020. godine, objavljuje:

 

JAVNU  RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

 

  1. Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje.
  2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će 30 dana i to od 29. travnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.

III. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

  1. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u 13:00 sati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Bibinje (www.bibinje.hr).
  2. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu se pismenim putem ili usmeno na zapisnik prilikom javnog izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 28. svibnja 2020. godine.
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na web stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VII. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

KLASA:022-05/20-01/15

URBROJ:2198/1-01-20-13

Jedinstveni upravni odjel
Općine Bibinje

Službeni glasnik