VAŽNO! JAVNI POZIV NA ZBOR GRAĐANA U VEZI KATASTARSKE IZMJERE

VAŽNO! JAVNI POZIV NA ZBOR GRAĐANA U VEZI KATASTARSKE IZMJERE

KATASTARSKA IZMJERA NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE BIBINJE I DIO KATASTARSKE OPĆINE ZADAR

J A V N I  P O Z I V

na zbor građana dana 26.rujna 2017. godine u 18h u prostorijama ŠKOLSKE DVORANE U BIBINJAMA

Na zboru će građana predstavnici Općine Bibinje, Državne geodetske uprave i izvođača radova predstaviti radove na katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Bibinje i dijela katastarske općine Zadar, davati pojašnjenja i upute, te odgovarati na vaša pitanja.

Veselimo se vašem dolasku!

Službeni glasnik