POZIV ZAINTERESIRANOJ I STRUČNOJ JAVNOSTI ZA UKLJUČENJE U POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA Vanjskog planu zaštite i spašavanja za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR), Zadar, Gaženica bb, operatera Tankerkomerc d.d.

Obavještavamo vas da je 28.veljače 2020. istekao rok od 30 dana za prijedloge/primjedbe/komentare na objavljeni prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari operatera Tankerkomerc d.d. Zadar.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošćuPOZIV

zainteresiranoj i stručnoj javnosti za uključenje u postupak izrade i donošenja

 Vanjskog planu zaštite i spašavanja za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR), Zadar, Gaženica bb, operatera Tankerkomerc d.d. 

 

Obrazloženje:

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17- nadalje Pravilnik) te Odluke o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR), Zadar, Gaženica bb, operatera Tankerkomerc d.d. (KLASA:810-03/18-07/04, URBROJ:543-01-04-01-18-2) od 17. prosinca 2018. godine koje je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Župan Zadarske županije u obvezi je donijeti prethodno navedeni Vanjski plan.

Člankom 42. Pravilnika propisano je da je Županija dužna obavijestiti stanovništvo koje može biti ugroženo o aktivnostima na izradi Vanjskog plana, mogućim rizicima i opasnostima, posljedicama velike nesreće koja uključuje opasne tvari te zaštiti u slučaju stvarne nesreće, omogućiti joj uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja Vanjskog plana i organizirati javnu raspravu.

Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi u postupak izrade i donošenja Vanjskog plana davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR), Zadar, Gaženica bb, operatera Tankerkomerc d.d.

Rok za davanje mišljenja, prijedloga, primjedbi, na prijedlog Vanjskog plana je od 28.siječnja 2020. do 28.veljače 2020.godine. Obrazac za davanje mišljenja, prijedloga, primjedbi u prilogu.

Nakon isteka roka za davanje mišljenja, prijedloga, primjedbi organizirat će se javna rasprava za zainteresiranu i stručnu javnost u Domu Zadarske županije u Zadru. Termin održavanja bit će objavljen na web stranici Zadarske županije (https://www.zadarska-zupanija.hr/), Grada Zadra (http://www.grad-zadar.hr/) i Općine Bibinje (http://bibinje.hr/).

Prilog 1 – OBRAZAC ZA DAVANJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA

Prilog 2 – Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR), Zadar, Gaženica bb, operatera Tankerkomerc d.d.

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari_ZŽ

   

 

Službeni glasnik