POZIV NA EDUKACIJU ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BIBINJE

POZIV NA EDUKACIJU ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BIBINJE
TZ organizira edukaciju za privatne iznajmljivače, koja će se održati 10.05.2018. u Domu kulture, 17.00 sati
U prilogu program.
Službeni glasnik