POZIV NA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK DANA 29. RUJNA 2022. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 19:00 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak dana 29. rujna 2022. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 19:00 sati. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Aktualni sat
  2. Odluka o darovanju komunalne opreme komunalnom poduzeću Bibinjac
  3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  4. Odluka o komunalnim djelatnostima
  5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje za razdoblje od 2022. do 2025. godine
  6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bibinje za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

Materijali za sjednicu se nalaze na linku: eobjave.bibinje.hr

 

 

Predsjednica

Marijana Kandić, prof., v.r.

Službeni glasnik