POZIV NA 22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK, DANA 22. OŽUJKA 2021. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 14:00 SATI

Na temelju članka 15. Statuta Općine Bibinje, predsjednik Općinskog vijeća Općine Bibinje, Ivan Šimunić, sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak, dana 22. ožujka 2021. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 14:00 sati. Za sve sudionike obvezno je ponijeti higijensku zaštitnu masku za lice.

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa:
 • građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • javnih potreba u sportu za 2021 godinu
 • javnih potreba u kulturi za 2021 godinu
 1. Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
 2. Odluka o ustupanju građevinskog zemljišta hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
 3. Statut Općine Bibinje
 4. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Bibinje

Materijali za sjednicu:

 1. Poziv
 2. Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa:
 1. Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
 2. Odluka o ustupanju građevinskog zemljišta hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
 3. Statut Općine Bibinje
 4. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Bibinje
  1. DOPIS MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA KOJIM SE NAREĐUJE OPĆINI BIBINJE DA USTUPI GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE G. NEVENU SORIĆU
Službeni glasnik