POZIV NA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJA ĆE SE ODRŽATI PETAK, DANA 23. SRPNJA 2021. GODINE, U PRIZEMLJU ZGRADE OPĆINE BIBINJE S POČETKOM U 18:00 SATI

Na temelju članka 33. Statuta Općine Bibinje, predsjednica Općinskog vijeća Općine Bibinje, Marijana Kandić, sazvala je 2. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u petak, dana 23. srpnja 2021. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 18:00 sati. Za sve sudionike obvezno je ponijeti higijensku zaštitnu masku za lice.

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu
 3. Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godine
 4. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša Općine Bibinje u 2020. godini
 5. Izvršenje Socijalnog programa za 2020. godinu
 6. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2020. godini
 7. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2020. godinu
 8. Izvršenje Programa javnih potreba u turizmu Općine Bibinje za 2020. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2020. godinu
 10. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2020. godini
 11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Bibinje
 12. Rješenje o imenovanju članova vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Bibinje
 13. Odluka o ispravci Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići

Materijali za sjednicu:

 1. Zapisnik s prethodne sjednice
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu
 3. Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godine
 4. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša Općine Bibinje u 2020. godini
 5. Izvršenje Socijalnog programa za 2020. godinu
 6. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2020. godini
 7. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2020. godinu
 8. Izvršenje Programa javnih potreba u turizmu Općine Bibinje za 2020. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2020. godinu
 10. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2020. godini
 11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Bibinje
 12. Rješenje o imenovanju članova vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Bibinje
 13. Odluka o ispravci Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići
Službeni glasnik