POZIV NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 22. PROSINCA 2020. GODINE S POČETKOM U 17:00 SATI

Na temelju članka 15. Statuta Općine Bibinje, predsjednik Općinskog vijeća Općine Bibinje, Ivan Šimunić, sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u utorak, dana 22. prosinca 2020. godine, u prizemlju zgrade Općine Bibinje s početkom u 17:00 sati. Za sve sudionike obvezno je ponijeti higijensku zaštitnu masku za lice.

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu
 3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna
  • Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture za 2020 godinu
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša Općine Bibinje u 2020. godini
  • Socijalnog programa za 2020. godinu
  • Programa javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2020. godini
  • Programa javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2020. godinu
  • Programa javnih potreba u turizmu Općine Bibinje za 2020. godinu
 4. Prijedlog proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.godinu
 5. Prijedlozi :
  • Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje za 2021. godinu
  • Programa socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu
  • Program javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2021. godini
  • Program javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2021. godinu
  • Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Bibinje za 2021. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bibinje za 2021.
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu
 7. Odluka o usvajanju plana sukcesivnog pokrića manjka
 8. Odluka o namjeni korištenja sredstava komunalnog doprinosa
 9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020. godinu
 10. Smjernice i godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje za razdoblje od 2021. do 2023. godine
 11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja lučkog prostora Lipauska
 12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno proizvodne zone Lonići
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bugarija bori u Bibinjama

Materijali za sjednicu:

Službeni glasnik