OPĆINSKO VIJEĆE

Vijeće

 

 

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Bibinje te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bibinje. Općinsko vijeće čini 13 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika biranih iz svojih redova. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bibinje.

Statut Općine Bibinje

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bibinje

Pročišćeni Statut

IDUĆA SJEDNICA ODRŽAT ĆE SE ZA:
00

Dana


00

Sati


00

Minuta


00

Sekundi


Službeni glasnik