OBAVIJEST O POČETKU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROMETNOG MASTERPLANA FUNKCIONALNE REGIJE SJEVERNA DALMACIJA

OBAVIJEST O POČETKU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROMETNOG MASTERPLANA FUNKCIONALNE REGIJE SJEVERNA DALMACIJA

Odluka o upućivanju SPUO_Masterplan FRSD na javnu raspravu (002)
Obavijest o početku javne rasprave_SPUO_Masterplan FRSD

Službeni glasnik