JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2021. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE BIBINJE

Općina Bibinje objavila je natječaj za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti u 2021. godini koje će se uvrstiti u proračun djelomično ili u cijelosti. Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima koje se mogu preuzeti na internet stranicama Općine Bibinje gdje su navedeni i detalji javnog poziva. Rok za dostavu prijava je 04. 12.2021. godine.

 

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC ZA PRIJAVU 1

OBRAZAC ZA PRIJAVU 2

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Bibinje 2021

Službeni glasnik