JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BIBINJE U 2018. GODINI

Općina Bibinje objavila je natječaj za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti u 2018. godini koje će se uvrstiti u proračun djelomično ili u cijelosti. Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima  koje se mogu preuzeti na internet stranicama Općine Bibinje gdje su navedeni i detalji javnog poziva. Rok za dostavu prijava je 24. studenog, 2017. godine.

 

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC ZA PRIJAVU

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Bibinje 2018

 

Službeni glasnik