Izmjene zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Bibinje – Sukošan s dogradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Bibinje – Sukošan, Zadarska županija

Službeni glasnik