E - SAVJETOVANJE

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada u općini Bibinje. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnom redu.

Odlukom se propisuju uvjeti i cijena odvoza otpada.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (klik na link ˝obrasci˝) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 17. svibnja do 19. lipnja 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Bibinje, www.bibinje.hr

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan u otvorenom savjetovanju uz pojedini nacrt dokumenta.

ZAVRŠENA E - SAVJETOVANJE

Poštovani,

Općina Bibinje otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu.
Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnom redu.

Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Bibinje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Bibinje, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu (klik na link ˝obrasci˝) na u njemu navedenu e-mail adresu (pisarnica@bibinje.hr). 

Savjetovanje će trajati od 19. kolovoza do 10. rujna 2019. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Bibinje, www.bibinje.hr

NACRT ODLUKE 

POZIV NA DOSTAVU MIŠLJENJA\TEKST OBRAZLOŽENJA U KOJEM SE ISTIČU RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVE ODLUKE TE CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI 

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU

POPUNJENI OBRAZAC POSLATI NA ADRESU pisarnica@bibinje.hr

 

00

Dana


00

Sati


00

Minuta


00

SekundiSlužbeni glasnik